Populaarsemad teenused
Töövõimetuslehtede edastamine
Võimalus edastada ettevõtte töötajate töövõimetuslehti tervisekassale.
Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks
Võimalus esitada sotsiaalkindlustusametile taotluse puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks.
Ettevõtja esitatud taotlused sotsiaalkindlustusametile
Võimalus vaadata sotsiaalkindlusametile esitatud taotluseid.
Populaarsemad artiklid
Ettevõtte registreerimine
Kui olete leidnud sobiva ettevõtlusvormi, valinud ärinime ning tegevusala, saate alustada ettevõtte registreerimist. Selleks on kaks võimalust: elektrooniline registreerimine e-äriregistri portaalis või notari kaudu. Äriregistri pidaja kannab teie ettevõtte äriregistrisse.
Töövõimetuslehe andmete edastamine tervisekassale
Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht. Kui töötaja või tema hooldatav haigestub ning töötaja peab seetõttu töölt eemal olema, vormistab arst töövõimetuslehe ja edastab selle tervisekassasse.
Toetused alustavale ettevõttele
Alustaval ettevõtjal on võimalik saada oma äri käivitamiseks rahalist toetust Euroopa Liidu fondide kaudu. Otsides finantseerimisvõimalusi, tasuks kindlasti uurida ka riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate ettevõtlustoetuste kohta.
Riigipühad, rahvuspühad ja lühendatud tööpäevad
HEA TEADA
Eesti Vabariigi aastapäev, riigipühad, riiklikud tähtpäevad ja lipupäevad on iga-aastased tähtpäevad, mida reguleerivad eri seadused.

Eesti Vabariigi aastapäevale, uusaastale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnev tööpäev on lühem kolme tunni võrra.

LISAINFO

Tulekul

 • Eesti lipu päev

  P 04. juuni

  Lipupäev

  Riiklik tähtpäev

 • Leinapäev

  K 14. juuni

  Lipupäev

  Riiklik tähtpäev

 • Võidupühale eelnev tööpäev

  N 22. juuni

  Lühendatud tööpäev

Uudiste voog