Hea riigiportaali külastaja!

Teisipäeval, 22. augustil kella 22–23 on katkestusi teenuse "Minu dokumendid" töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 28

Pealkiri Valdkond

Eesti hümn

Eesti Vabariigi hümn on koorilaul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, mille viisi lõi 1848. aastal saksa päritolu Soome helilooja Fredrik Pacius. Eestikeelsed sõnad kirjutas laulule Johann Voldemar Jannsen.…

Eesti Vabariik (teema)

III Rahvas (põhiseadus)

§ 56. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu:1) Riigikogu valimisega;2) rahvahääletusega. § 57. Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks. …

Põhiseadus (teema)

II Põhiõigused, vabadused ja kohustused (põhiseadus)

§ 8. Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt. Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele. Kelleltki ei to…

Põhiseadus (teema)

IV Riigikogu (põhiseadus)

§ 59. Seadusandlik võim kuulub Riigikogule. § 60. Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised…

Põhiseadus (teema)

I Üldsätted (põhiseadus)

§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. § 2. Eesti riigi maa-ala, territo…

Põhiseadus (teema)

IX Välissuhted ja välislepingud (põhiseadus)

§ 120. Eesti Vabariigi suhtlemise korra teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sätestab seadus. § 121. Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigi lepingud: 1) mis muudav…

Põhiseadus (teema)

Kohus

Kohtuvõim on teistest võimudest ja nende mõjusfäärist eraldatud. Õigust mõistab ainult kohus, see tähendab, et lõppastmes otsustab vaidlusküsimuse kohus. Teatud liiki asjades nagu näiteks väärteomene…

Eesti Vabariik (teema)

Rahandus ja riigieelarve

Raha on riigi kehtestatud ja tunnustatud maksevahend. Kolm peamist raha funktsiooni on vahetus- ja maksevahendi funktsioon, väärtuse säilitamise funktsioon ning kaupade ja teenuste väärtuse etaloni f…

Eesti Vabariik (teema)

Riigikaitse

Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on kindlustada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Julgeolekupoliitika hõlmab tegutsemist nendes v…

Eesti Vabariik (teema)

Riigikogu

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, kellele põhiseaduse kohaselt kuulub seadusandlik võim. Kuid lisaks õigusloomele on Riigikogul ka muud ülesanded - näiteks riigieelarve vastuvõtmine ja selle täi…

Eesti Vabariik (teema)

Riigikontroll

Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus. Riigikontrolli ülesanne on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle…

Eesti Vabariik (teema)

Riiklikud pühad, lipupäevad ja koolivaheajad

Järgmine lipupäev on 23. juuni, võidupüha Rahvuspüha, mis on puhkepäev: 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev Riigipühad ja puhkepäevad 2017. aastal 1. jaanuar – uus…

Eesti Vabariik (teema)

Riiklikud sümbolid

Eesti riigilipp Eesti lipu kasutamist reguleerib Eesti lipu seadus. Eesti lipp on nii riigi- kui rahvuslipp. Lipuväli on sinise, musta ja valgega põigiti kolmeks jaotatud. Lipu laiuse ja pikkuse s…

Eesti Vabariik (teema)

Seadusandlus

Seadusi võetakse vastu põhiseaduslikke protseduure järgides. Seaduse algatamise õigus on: riigikogu liikmel riigikogu fraktsioonil riigikogu komisjonil vabariigi valitsusel vabariigi presiden…

Õigussüsteem (teema)

Vabariigi President

Kersti Kaljulaid Vabariigi President on Eesti riigipea. Üldjoontes on riigipeal piiratud poliitiline võim, tal on esindusfunktsioon ning ta on vahekohtunik ehk võimude tasakaalus…

Eesti Vabariik (teema)

Vabariigi Valitsus

Vabariigi Valitsusele kuulub täidesaatev riigivõim. Vabariigi Valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid. Valitsus suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust. Valitsusasutused on ministeeriu…

Eesti Vabariik (teema)

VIII Rahandus ja riigieelarve (põhiseadus)

§ 111. Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. § 112. Eesti Pank tegutseb seaduse alusel ja annab aru Riigik…

Põhiseadus (teema)

VII Seadusandlus (põhiseadus)

§ 102. Seadusi võetakse vastu kooskõlas põhiseadusega. § 103. Seaduste algatamise õigus on:1) Riigikogu liikmel;2) Riigikogu fraktsioonil;3) Riigikogu komisjonil;4) Vabariigi Valitsusel;5) Vabariigi…

Põhiseadus (teema)

VI Vabariigi Valitsus (põhiseadus)

§ 86. Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele. § 87. Vabariigi Valitsus:1) viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat;2) suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust;3) korraldab seadus…

Põhiseadus (teema)

V Vabariigi President (põhiseadus)

§ 77. Vabariigi President on Eesti riigipea. § 78. Vabariigi President:1) esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises;2) nimetab ja kutsub tagasi Vabariigi Valitsuse ettepanekul Eesti Vabari…

Põhiseadus (teema)

Välissuhted ja välislepingud

Eesti suhtlemist teiste rahvusvahelise õiguse subjektitega nimetatakse välissuhtlemiseks. Välissuhtlemine võib toimuda nii Eesti osalemisena rahvusvahelises õigusloomes kui ka igapäevase operatiivse …

Eesti Vabariik (teema)

Üldandmed

Pealinn: TallinnRahvaarv: 1 311 800 (01.01.2016, allikas: Eesti Statistikaamet)Rahvuspüha: 24. veebruar (iseseisvuspäev, 1918)Riigipea: vabariigi president - Kersti KaljulaidValitsusjuht: peaminister…

Eesti Vabariik (teema)

XIII Kohus (põhiseadus)

§ 146. Õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. § 147. Kohtunikud nimetatakse ametisse eluaegsetena. Kohtunike ametist vab…

Põhiseadus (teema)

XII Õiguskantsler (põhiseadus)

§ 139. Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele…

Põhiseadus (teema)

XI Riigikontroll (põhiseadus)

§ 132. Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. § 133. Riigikontroll kontrollib: 1) riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandus…

Põhiseadus (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.