Hea riigiportaali külastaja!

Teisipäeval, 22. augustil kella 22–23 on katkestusi teenuse "Minu dokumendid" töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-20, Kokku 20

Pealkiri Valdkond

Ajutine ja püsiv töövõimetus

Ajutise töövõimetuse (haiguse, vigastuse vm) korral kirjutab raviarst (perearst, ämmaemand või eriarst) isikule välja töövõimetuslehe. Töövõimetusleht vabastab inimese töö- ja teenistuskohustuse täit…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Infot töövõimetuslehe perioodi …

Toetused ja hüvitised (teema)

Arstiabi

Perearst osutab üldarstiabi, tagab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja järjepidevuse. Perearsti töövaldkonnad on: tervise edendamine ja haiguste ennetamine haiguste diagnoosimine ja haigete ravi…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Haigushüvitise maksmine

Haigushüvitiste maksmine sõltub töövabastuse põhjusest: Haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või haigestumise korral kolme esimese päeva e…

Toetused ja hüvitised (teema)

Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)

Teenuses näete viimase kolme kalendriaasta jooksul väljastatud töövõimetuslehti. Töövõimetusleht muutub nähtavaks pärast seda, kui arst on selle lõpetanud ja haigekassasse edastanud. Haigekassa maks…

Tervis ja tervisekaitse (teenus)

Kutsehaigus ja tööõnnetus

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst, kes teeb kindlaks töötaja terviseseisundi …

Töötervishoid ja tööohutus (teema)

Mürgistusteave

Mürgistusinfoliini lühinumbril 16662 ja välismaalt numbrile (+372) 62 69 390 saab helistada iga päev ööpäevläbi mistahes ägeda mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga ning…

Toidu- ja tarbekaupade ohutus (teema)

Nakkushaigused

Nakkushaigusi põhjustavad haigustekitajad, nendeks on enamasti silmale nähtamatud mikroorganismid: viirused või bakterid. Haigustekitajad võivad levida inimeselt inimesele õhu kaudu või käte ja eseme…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Puue või püsiv töövõimetus

NB! Alates 1. jaanuarist 2017 sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetust enam ei tuvasta. Töövõimetuspensione maksab sotsiaalkindlustusamet aga kuni töövõimekaotuse ekspertiisi otsuse kehtivuse lõp…

Erivajadustega inimene (teema)

Ravikindlustus

Igal Eesti alalisel elanikul, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul, kelle eest makstakse või kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu, on õigus ravikindlustusele. Kui isik …

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Ravikindlustus Euroopa Liidus

Eesti Haigekassa kindlustatu, kes viibib Euroopa Liidus turistina, saab vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kindlasti tuleb kaasa võtta Euroopa r…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või e…

Töötamise alused (teema)

Surma registreerimine ja matused

Lähedaste surm on raske sündmus, mis võib leinajas tekitada ajutist peataolekut ja abitust. Sellisel hetkel vajavad inimesed asjaajamise korraldamiseks sageli tuge. Kuidas surma registreerida Surma…

Perekond (teema)

Tervis reisil

Minnes reisile, eriti kui reisisihiks on troopilised maad, on kasulik konsulteerida arstiga. Paljudesse riikidesse reisimiseks on kohustuslik teha kaitsepookimised. Mitme Eesti haigla juures on tasu…

Välisriiki reisimine (teema)

Toodete ohutus

Tarbekaupade ja teenuste terviseohutust kontrollib terviseamet. Kosmeetikatoote ohutus Terviseamet kontrollib kosmeetikatoodete terviseohutust ja nõuetele vastavust tootja ja importija juures ning …

Toidu- ja tarbekaupade ohutus (teema)

Töövõimetuslehtede täiendamine

Ettevõtte või asutuse esindaja või FIE saab täiendada oma töötaja töövõimetuslehe andmeid. Teenuses näete töötajate töövõimetuslehti asutuse- ja isikupõhiselt. Kuidas töövõimetuslehte täiendada, vaad…

Tervis ja tervisekaitse (teenus)

Töövõimetuspension

NB! Alates 1. jaanuarist 2017 sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetust enam ei tuvasta. Töövõimet hindab ja töövõimetoetust maksab töötukassa. Seni määratud töövõimetuspensione maksab sotsiaalkin…

Pension (teema)

Vaktsineerimine

Paljude nakkushaiguste vastu võitlemiseks on tõhus vahend vaktsiin. Vaktsiin tagab inimesele tervise täna ja aastateks ette. Ravimid on küll head, kuid saavad aidata vaid tagajärgedega võitlemisel. V…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Vesi

Joogivesi peab olema tervisele ohutu ja keemiliselt kahjutu. Praegu kasutab ühisveevärgi vett ligikaudu 84% Eesti elanikest, ülejäänud saavad oma vee individuaalsetest puur- ja salvkaevudest. Joogiv…

Toidu- ja tarbekaupade ohutus (teema)

Välisõhk

Välisõhust sõltub meie kõigi elu ja tervis. Välisõhu all mõistame eelkõige maapinnalähedast õhukihti. Välisõhu kvaliteeti mõjutavad tegurid mitmesugused keemilised ühendid, ühed tervisele kahjuli…

Keskkonnakaitse (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.