Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-22, Kokku 22

Pealkiri Valdkond

Ajutine ja püsiv töövõimetus

Ajutise töövõimetuse (haiguse, vigastuse vm) korral kirjutab raviarst (perearst, ämmaemand või eriarst) isikule välja töövõimetuslehe. Töövõimetusleht vabastab inimese töö- ja teenistuskohustuse täit…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Oma töövõimetushüvitise menetle…

Toetused ja hüvitised (teema)

Arstiabi

Perearst osutab üldarstiabi, tagab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja järjepidevuse. Perearsti töövaldkonnad on: tervise edendamine ja haiguste ennetamine haiguste diagnoosimine ja haigete ravi…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Arstliku ekspertiisi taotlemine

Puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamiseks on vaja läbida arstlik ekspertiis. Ekspertiisitaotlust saavad esitada: tööealised ja vanaduspensioniealised ise (sh inimesed, kelle tervis o…

Tervis ja tervisekaitse (teenus)

Haigushüvitise maksmine

Haigushüvitiste maksmine sõltub töövabastuse põhjusest: Haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või haigestumise korral kolme esimese päeva e…

Toetused ja hüvitised (teema)

Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)

Oma töövõimetushüvitise menetlemise ja väljamaksmisega seotud infot näete hetkest, kui tööandja on töövõimetuslehe andmed elektroonselt haigekassale edastanud. Edastamisest 30 kalendripäeva jooksul m…

Tervis ja tervisekaitse (teenus)

Kutsehaigus ja tööõnnetus

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst, kes teeb kindlaks töötaja terviseseisundi …

Töötervishoid ja tööohutus (teema)

Mürgistusteave

Mürgistusinfoliini lühinumbril 16662 ja välismaalt numbrile (+372) 62 69 390 saab helistada iga päev ööpäevläbi mistahes ägeda mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga ning…

Toidu- ja tarbekaupade ohutus (teema)

Nakkushaigused

Nakkushaigusi põhjustavad haigustekitajad, nendeks on enamasti silmale nähtamatud mikroorganismid: viirused või bakterid. Haigustekitajad võivad levida inimeselt inimesele õhu kaudu või käte ja eseme…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Puue või püsiv töövõimetus

Puude raskusaste ja püsiv töövõimetus tuvastatakse arstliku ekspertiisiga. Puude või püsiva töövõimetuse taotlemine Puude või püsiva töövõimetuse taotlemiseks tuleb kõigepealt läbida arstlik eksper…

Erivajadustega inimene (teema)

Ravikindlustus

Igal Eesti alalisel elanikul, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul, kelle eest makstakse või kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu, on õigus ravikindlustusele. Kui isik …

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Ravikindlustus Euroopa Liidus

Eesti Haigekassa kindlustatu, kes viibib Euroopa Liidus turistina, saab vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kindlasti tuleb kaasa võtta Euroopa r…

Eestlased välismaal (teema)

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või e…

Töötamise alused (teema)

Surma registreerimine ja matused

Lähedaste surm on raske sündmus, mis võib leinajas tekitada ajutist peataolekut ja abitust. Enim vajavad inimesed tuge ja abi, kuidas käituda. Leinajal endal tuleb muretseda surmatõend ja valmis vaa…

Perekond (teema)

Taotlus töövõimetuspensioni saava töötaja sotsiaalmaksu tasumiseks

Teenusega esitab ettevõtja oma töövõimetuspensioni saava töötaja andmed sotsiaalmaksu tasumiseks sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalmaksu tasub riik ainult töölepingu alusel töötava töötaja eest, mit…

Töökeskkond ja personal (teenus)

Tervis reisil

Minnes reisile, eriti kui reisisihiks on troopilised maad, on kasulik konsulteerida arstiga. Paljudesse riikidesse reisimiseks on kohustuslik teha kaitsepookimised. Mitme Eesti haigla juures on tasu…

Välisriiki reisimine (teema)

Toodete ohutus

Tarbekaupade ja teenuste terviseohutust kontrollib terviseamet. Terviseametile on tarbijad kaevanud peamiselt kosmeetikumide põhjustatud allergianähtude tõttu. Kurdetakse, et kosmeetikatoode tekitab…

Toidu- ja tarbekaupade ohutus (teema)

Töövõimetuslehtede täiendamine

Ettevõtte või asutuse esindaja või FIE saab täiendada oma töötaja töövõimetuslehe andmeid. Teenuses näete töötajate töövõimetuslehti asutuse- ja isikupõhiselt. Kuidas töövõimetuslehte täiendada, vaad…

Töö ja töösuhted (teenus)

Töövõimetuspension

Töövõimetuspensionile on õigus püsivalt töövõimetuks tunnistatud vähemalt 16-aastasel isikul, kelle töövõime kaotus on 40% kuni 100% ja kes märgitud ulatuses püsiva töövõimetuse tuvastamise algtähtaj…

Pension (teema)

Vaktsineerimine

Paljude nakkushaiguste vastu võitlemiseks on tõhus vahend vaktsiin. Vaktsiin tagab inimesele tervise täna ja aastateks ette. Ravimid on küll head, kuid saavad aidata vaid tagajärgedega võitlemisel. V…

Tervishoid ja arstiabi (teema)

Vesi

Joogivesi peab olema tervisele ohutu ja keemiliselt kahjutu. Praegu kasutab ühisveevärgi vett ligikaudu 84% Eesti elanikest, ülejäänud saavad oma vee individuaalsetest puur- ja salvkaevudest. Joogiv…

Toidu- ja tarbekaupade ohutus (teema)

Välisõhk

Välisõhust sõltub meie kõigi elu ja tervis. Välisõhu all mõistame eelkõige maapinnalähedast õhukihti. Välisõhu kvaliteeti mõjutavad tegurid mitmesugused keemilised ühendid, ühed tervisele kahjuli…

Keskkonnakaitse (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.