Hea riigiportaali külastaja!

Teisipäeval, 22. augustil kella 22–23 on katkestusi teenuse "Minu dokumendid" töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-20, Kokku 20

Pealkiri Valdkond

E-metsateatise esitamine

24. augustist kuni 11. septembrini teenus ei tööta. Sel ajavahemikul saab metsateatist esitada e-posti teel aadressil info@keskkonnaamet.ee. Vabandage ebamugavuste pärast! Me…

Keskkonnakaitse (teenus)

Kindlustamine

Kindlustus on ootamatu ja/või äkilise sündmuse tagajärgede korvamise edasi andmine mõistlikel tingimustel ja tasu eest. Kindlustuslepingu järgi maksab kindlustusandja kokkulepitud juhtumi korral kind…

Omandi kaitse (teema)

Kinnisasi ja vallasasi

Kinnisasjad on maa ja sellega alaliselt seotud ehitised (näiteks krunt ja sellel asuv maja), samuti on kinnisasjaks korteriomand (osa maast ja ehitisest). Vallasasjad on kõik, mis ei ole kinnisasi. …

Omand ja vara (teema)

Kodaniku kinnistud

Teenus võimaldab vaadata endaga seotud kinnistu andmeid. Näiteks kinnistu number, mis on vajalik kodulaenu võtnud inimestel tuludeklaratsiooni esitamisel. Kinnistu kohta saadakse järgmised andmed: …

Eluase (teenus)

Kroonide vahetamine eurodeks

1. jaanuarist 2011 kehtib Eestis euro. Kroone vahetatakse eurodeks kursiga 1 euro = 15,6466 krooni. Täpsem info euro kasutuselevõtu kohta Eestis on Euroveebis. Kus kroone vahetada? Alates 2014. aa…

Maksud ja raha (teema)

Maatüki maksustamishinna aktist loobumine Tallinnas

Teenuse abil saab Tallinna kinnisvaraomanik esitada avalduse kirjaga saadetava paberkandjal maatüki maksustamishinna aktist loobumise kohta. Maatüki maksustamishinna akt koostatakse Tallinna kinnis…

Eluase (teenus)

Maksud ja maksusüsteem

Maksukorralduse seadust võib pidada teiste maksuseaduste suhtes raamseaduseks. See on üldine maksumenetlust reguleeriv seadus, mis avab maksukorralduses kasutatavad põhimõisted. Samuti reguleeritakse…

Maksud ja raha (teema)

Minuga seotud vallasvara ehitisregistris

Teenuse abil saab riiklikust ehitisregistrist infot endaga seonduva vallasvara kohta.

Eluase (teenus)

Minu kinnistul paiknevad ehitised ehitisregistris

Teenuse abil saab riiklikust ehitisregistrist infot enda kinnistul paiknevate ehitiste kohta. Teenus on kasutatav ainult kodaniku rollis.

Eluase (teenus)

Omand ja vara

Omand on isiku täielik võim asja üle. Vara on isikule kuuluvate õiguste ja kohustuste kogum, mida saab hinnata rahas. Omandiks võib olla igasugune asi, mis pole seadusega keelatud, siia hulka kuuluv…

Omand ja vara (teema)

Pensionilisad

Pensionilisa on õigus saada järgmistel inimestel: Pensionilisa saaja Pensionilisa suurus Vabadussõjast osavõtnu lesk 100% rahvapensioni määrast Tuumakatastroofi, tuumakats…

Pension (teema)

Rahva- ja vanaduspension

Rahvapension ja vanaduspension moodustavad pensionisüsteemi I samba. I samba pension on riigi poolt tagatud. Rahvapension on miinimum pension nendele, kellel ei teki õigust tööpanusest sõltuvale pen…

Pension (teema)

Retseptid

Saate vaadata enda kõiki ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte ning kontrollida nende kehtivust. Vaikimisi näete viimase 6 kuu jooksul välja kirjutatud retsepte, perioodi saate ise muuta. Retseptid…

Tervis ja tervisekaitse (teenus)

Soodustused ja toetused ajateenijatele

Ajateenijale makstakse igakuist toetust ajateenistuskohta saabumise päevast kuni ajateenistuse lõppemiseni. Toetust makstakse vastavalt ajateenija auastmele: reamees, madrus – 100 eurot kuus kap…

Ajateenistus (teema)

Tallinna koduomaniku maamaksuvabastus

Maamaksuseaduse muudatustest tulenevalt ei pea maa omanik maamaksuvabastuse saamiseks enam avaldust esitama. Maamaksuvabastuse saanud inimestele on alates 1. veebruarist 2017 siinses e-teenuses näh…

Eluase (teenus)

Tallinnas asuvate maatükkide maksustamishinna aktid

Tallinna linnas kinnisvara omavad isikud saavad tutvuda neile koostatud maatüki maksustamishinna aktidega. Teenus annab isikule ülevaate, millised maksustamishinna aktid on talle Tallinna linnas koo…

Raha ja omand (teenus)

Tarbijakrediit – laen, liising, järelmaks ja krediitkaart

Laenud, krediitkaardid, liising ja järelmaks on tarbijakrediidi liigid. Tarbija õigused ja kohustused on ühesugused nii pangast või kiirlaenukontorist võetud väikelaenu kui ka poest taotletud järelma…

Omandi kaitse (teema)

Toitjakaotuspension

Toitjakaotuspensionile on õigus toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel. Lapsele, vanemale või lesele määratakse pension sõltumata sellest, kas nad olid toitja ülalpidamisel v…

Pension (teema)

Tulu deklareerimine

Tuludeklaratsioon oma tulude kohta tuleb esitada maksu- ja tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Maksu- ja tolliameti e-teenuse vahendusel on tuludeklaratsiooni v…

Maksud ja raha (teema)

Töövõimetuspension

NB! Alates 1. jaanuarist 2017 sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetust enam ei tuvasta. Töövõimet hindab ja töövõimetoetust maksab töötukassa. Seni määratud töövõimetuspensione maksab sotsiaalkin…

Pension (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.