Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 35

Pealkiri Valdkond

E-metsateatise esitamine

Metsaomanik registreerib metsateatise metsaregistris (uuendus- ja harvendusraie) või esitab keskkonnaametile metsateatise: kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie); oluliste metsa…

Keskkonnakaitse (teenus)

Hoonete ja kinnistute kohta arhiiviteatise küsimine

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu hoonete ja kinnistute omandiõiguse kohta, samuti tööstusettevõtete, laevaosakute ja väärtpaberite omamise kohta kuni 1940. aastani. Päringutele …

Õigusabi (teenus)

Katastriüksuse päring asukoha järgi

Teenuse abil saab otsida katastriüksuse andmeid aadressi järgi. Otsingu tulemusena esitatakse Maakatastris registreeritud katastriüksuse andmed. Leitud andmete juurest on võimalik edasi pöörduda kaa…

Raha ja omand (teenus)

Katastriüksuse päring tunnuse järgi

Teenusega saab otsida katastriüksuse andmeid katastriüksuse tunnuse järgi (katastriüksuse tunnuseks on koolonitega eraldatud numbrite jada). Otsingu tulemusena esitatakse Maakatastris registreeritud …

Eluase (teenus)

Kindlustamine

Kindlustus on ootamatu ja/või äkilise sündmuse tagajärgede korvamise edasi andmine mõistlikel tingimustel ja tasu eest. Kindlustuslepingu järgi maksab kindlustusandja kokkulepitud juhtumi korral kind…

Omandi kaitse (teema)

Kinnisasi ja vallasasi

Kinnisasjad on maa ja sellega alaliselt seotud ehitised (näiteks krunt ja sellel asuv maja), samuti on kinnisasjaks korteriomand (osa maast ja ehitisest). Vallasasjad on kõik, mis ei ole kinnisasi. …

Omand ja vara (teema)

Kodaniku kinnistud

Teenus võimaldab vaadata endaga seotud kinnistu andmeid. Näiteks kinnistu number, mis on vajalik kodulaenu võtnud inimestel tuludeklaratsiooni esitamisel. Kinnistu kohta saadakse järgmised andmed: …

Eluase (teenus)

Kontoseis Maksu- ja Tolliametis

Teenus võimaldab kontrollida, kas inimesel on võlgu Maksu- ja Tolliameti ees. Samuti näidatakse infot enammakse suuruse kohta.

Raha ja omand (teenus)

Kroonide vahetamine eurodeks

1. jaanuarist 2011 kehtib Eestis euro. Kroone vahetatakse eurodeks kursiga 1 euro = 15,6466 krooni. Täpsem info euro kasutuselevõtu kohta Eestis on Euroveebis. Kus kroone vahetada? Alates 2014. aa…

Maksud ja raha (teema)

Maamaksuvabastus (erinevad vallad ja linnad)

Vallas on elamumaa osas maamaksust vabastatud pensionärid, represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud. Selleks, et saata taotlus oma piirkonna asutusele, logige portaali sisse. Seejärel v…

Raha ja omand (teenus)

Maamaksuvabastus (Halinga)

Ajutise maamaksuvabastamise taotlemiseks pensionärile.

Raha ja omand (teenus)

Maamaksuvabastus represseeritule (Tallinn)

Represseeritud vabastatakse avalduse esitamisel maamaksust. Riigiportaali sisenemiseks on vajalik sisselogimine ID kaardiga või panga kaudu.

Raha ja omand (teenus)

Maamaksuvabastus (Räpina)

Räpina vallas on elamumaa osas maamaksust vabastatud represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud.

Eluase (teenus)

Maamaksuvabastus (Tartu)

Maamaksu soodustust kuni 25,6 euro ulatuses saavad taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanadus-, invaliidsus- või muud pensioni saajad ning represseeritud. 2012. aasta kohta saab ma…

Eluase (teenus)

Maaomanikuga seotud mälestiste otsing

Teenus on mõeldud mälestise omanikele, kes saavad kontrollida, kas nendele kuuluval kinnistul asub kinnismälestis. Kuuluvust saab kontrollida Maa-ameti katastrikaardilt, kuhu on kantud mälestise pii…

Eluase (teenus)

Maatüki maksustamishinna aktist loobumine Tallinnas

Teenuse abil saab Tallinna kinnisvaraomanik esitada avalduse kirjaga saadetava paberkandjal maatüki maksustamishinna aktist loobumise kohta. Maatüki maksustamishinna akt koostatakse Tallinna kinnis…

Eluase (teenus)

Maksud ja maksusüsteem

Maksukorralduse seadust võib pidada teiste maksuseaduste suhtes raamseaduseks. See on üldine maksumenetlust reguleeriv seadus, mis avab maksukorralduses kasutatavad põhimõisted. Samuti reguleeritakse…

Maksud ja raha (teema)

Maksu- ja Tolliametile tööandjate poolt deklareeritud väljamaksed

Teenus võimaldab inimesel vaadata oma tööandjate poolt igakuiselt deklareeritud töö- ja muid tasusid ning kontrollida, millised maksud ja maksed palgalt on arvestatud.

Raha ja omand (teenus)

Minuga seotud vallasvara ehitisregistris

Teenuse abil saab riiklikust ehitisregistrist infot endaga seonduva vallasvara kohta.

Eluase (teenus)

Minu kinnistul paiknevad ehitised ehitisregistris

Teenuse abil saab riiklikust ehitisregistrist infot enda kinnistul paiknevate ehitiste kohta. Teenus on kasutatav ainult kodaniku rollis.

Eluase (teenus)

Omand ja vara

Omand on isiku täielik võim asja üle. Vara on isikule kuuluvate õiguste ja kohustuste kogum, mida saab hinnata rahas. Omandiks võib olla igasugune asi, mis pole seadusega keelatud, siia hulka kuuluv…

Omand ja vara (teema)

Pensionilisad

Pensionilisa on õigus saada järgmistel inimestel: Pensionilisa saaja Pensionilisa suurus Vabadussõjast osavõtnu lesk 100% rahvapensioni määrast Tuumakatastroofi, tuumakats…

Pension (teema)

Rahalise toetuse taotlus

Toetus on mõeldud kultuuriprojektide ja ürituste rahastamiseks. Raha saavad taotleda kultuuriühingud, noorteühendused, mittetulundusühingud ja eraõiguslikud spordiklubid ning spordiprojektidega ja kü…

Kohalikud omavalitsused (teenus)

Rahva- ja vanaduspension

Rahvapension ja vanaduspension moodustavad pensionisüsteemi I samba. I samba pension on riigi poolt tagatud. Rahvapension on miinimum pension nendele, kellel ei teki õigust tööpanusest sõltuvale pen…

Pension (teema)

Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamimaksu deklaratsioon sisaldab andmeid maksja ja maksustatava reklaamiobjekti kohta.

Raha ja omand (teenus)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.