Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Õigus vägivallata elule

Lapse väärkohtlemine on igasugune käitumine lapsega, mis alandab tema füüsilist ja psüühilist heaolu, seab ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi.
  
Lapse väärkohtlemiseks on
  • hooletusse jätmine,
  • psühholoogiline ehk vaimne väärkohtlemine,
  • füüsiline väärkohtlemine,
  • emotsionaalne väärkohtlemine ja
  • seksuaalne väärkohtlemine.
Laps peab olema kaitstud igasuguse seksuaalse ärakasutamise eest. Seksuaalkuriteod, kus kuriteo objektiks on lapsed, on rasked isikuvastased kuriteod. Need kuriteod on väga raskesti avastatavad ning samamoodi ka raskesti uuritavad.
Väga noored lapsed ei pruugi tajuda või aru saada, et neid ära kasutatakse.
 
Kui laps on oma üleelamised/saladuse kellelegi avaldanud, tuleb probleemi lahendamiseks informeerida sotsiaalabitalitust. Kohalik sotsiaalametnik peab kirjutama avalduse, et saaks algatada uurimise.
Laste kaitsmiseks peaksid olema tähelepanelikud ja reageerima lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, politseinikud, uurijad, õpetajad, pere- ja eriarstid, meditsiiniõed ja teised lastega kokkupuutuvad spetsialistid.
 
Nii laps ise kui lapsevanem või muu isik võib helistada kohalikule või üleriigilisele usaldustelefonile, et saada informatsiooni edasise tegutsemise kohta.
 
Usaldustelefon 126
 
Tallinnas ja Tartus tuleb pöörduda Tallinna või Tartu Laste Tugikeskusesse, mujal Eesti piirkondlikku nõustamiskeskusesse.
 
Lastepornograafia. Lastega kauplemine.
Keelatud on alla 18-aastase lapse/noore kasutamine pornograafilise teose valmistamiseks.
Keelatud on omandada, hoida, vedada, edasi anda, levitada, demonstreerida või muul viisil kättesaadavaks teha alaealist erootilises või pornograafilises situatsioonis kujutavat teost.
Kupeldamine on igasugune tegevus, mis on seotud isikute (laste) värbamise ja toimetamisega kas maa siseselt ühest regioonist teise või välismaale, et värvatuid osta-müüa-vahetada-üle anda ja neid pettuse või jõuga ähvardamise, laimamise või võlasõltuvuse tekitamise kaudu sundida neile soovimatuks teenistuseks kas seksuaalse, reproduktiivse vms. teenistuse eesmärgil.
Lapse müümine või ostmine on kriminaalkuritegu. Samuti on kuritegu lapse ümbervahetamine või vargus kättemaksu, omakasu või muul isiklikul ajendil. Kui laps võetakse pantvangiks selleks, et kedagi sundida midagi tegema või tegemata jätma, on tegemist santaažiga, mille eest karistatakse.
Prostitutsioon on seksuaalse ekspluateerimise vorm, mis lisaks materiaalsele kasumile taotleb ka domineerimist ekspluateeritava isiku keha üle.
 
Eesti on võtnud kohustuse kaitsta last igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse väärkohtlemise eest, võtta tarvitusele riiklikud abinõud, mis aitavad vältida:
 
  • lapse ahvatlemist või sundimist osalema ükskõik millises ebaseaduslikus seksuaaltegevuses;
  • lapse kasutamist prostituudina või mõnel muul ebaseaduslikul seksuaalsel eesmärgil;
  • laste kasutamist pornograafilistes etendustes ja materjalides.

Viimati muudetud 3. august 2010