Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

  

Struktuuritoetuse infosüsteem

Struktuuritoetuse infosüsteem on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt hallatav elektrooniline keskkond toetluse taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest infoühiskonna arendusprojektide läbiviimiseks ning taotluste menetlemiseks ja aruandluseks.

Infosüsteemist annab ülevaate interaktiivne juhend.

Taotlemine

Põhiliseks projektide valiku meetodiks on avatud taotlusvoor. Rakendusüksus teavitab ja avalikustab informatsiooni taotlusvooru toimumise kohta vähemalt 25 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega.

Taotlejaks võivad olla:

  • põhiseaduslikud institutsioonid;
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused;
  • kohalikud omavalitsused;
  • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Investeeringute kavad koostatakse tegelikku ja olulist mõju omavate infosüsteemide ja riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide arendamiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium määrab taotluste esitamise tähtaja ning kutsub vastavalt Infoühiskonna arengukava rakendusplaanile konkreetseid riigiasutusi taotlusi esitama.

Taotlemise kohta loe täpsemalt struktuuritoetuse rakendamise 2014-2020 perioodi käsiraamatust
2007-2013 perioodi käsiraamat.

Infosüsteemi kasutamine

Sisenemine struktuuritoetuse infosüsteemi toimub ID- kaardi, mobiil-ID või pankade isikutuvastusliideste kaudu. Lisaks vajab kasutaja infosüsteemi kasutamise õigust:

  • asutus, kellel on haldur määratud- kontollida asutuse administraatori olemasolu siit. Taotluse esitaja ametikohale lisada õigus projektid.projektijuht.  Õiguse lisamise juhendi leiate siit.
  • asutus, kellel ei ole haldurit määratud - saata e-posti aadressile help@ria.ee projekti sisestaja, kontaktisiku ja asutuse esindaja kohta järgmised andmed:

Asutuse nimi ja registrikood
Struktuuriüksus ja ametikoht
Ees- ja perekonnanimi, isikukood
E-posti aadress

Kontakt

Riigi Infosüsteemi Amet (Rakendusüksus )
Struktuuritoetuse osakond
juhataja Jaak Liivik
telefon: 663 0215

Edukat taotlemist!

Sisenen infosüsteemi