Hea riigiportaali külastaja!

Hooldustööde tõttu võib @eesti.ee aadresside suunamine olla häiritud.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Riigiportaali eesti.ee kasutustingimusedLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Üldtingimused
Riik (avalik, era- ja kolmas sektor) pakub oma avalikke teenuseid portaali „eesti.ee“ kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
 
Portaali haldaja (Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus) ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Teenuste puhul, kus portaal on vaid vahendavaks keskkonnaks, vastutab konkreetse teenuse eest seda osutav asutus või ettevõte (teenuse vastutav töötleja).
 
Kõik portaali teenused on tasuta, v.a need, mille osas on tasu eraldi määratud või õigusaktiga kehtestatud.
 
Turvalisus
Riigiportaal eesti.ee keskkonnas teostatud päringute, edasisaadetavate dokumentide ja muude teenuste puhul tuvastab portaal teenuse kasutaja isiku tema kohta sisenemisel saadud informatsiooni alusel. Teenuse kasutaja isiku tuvastamise fakti, isikukoodi ja selle alusel andmekogudest saadud andmeid võib portaali haldaja edastada kasutaja teadmisel üksnes vastava teenuse pakkujale.
 
Teenuse kasutaja poolt täidetud vorme ja päringuid ei käsitleta allkirjastatud dokumentidena juhul, kui neid vorme, päringuid või dokumente ei ole vastavalt digitaalallkirja seadusele allkirjastanud.
 
Juhul, kui mõne teenuse puhul kehtestatakse nõuded, mis erinevad käesolevatest kasutustingimustest (erikokkulepped, seadusandlusest tulenevad erinõuded, alternatiivsete teenuste olemasolu või puudumine), küsitakse teenuse kasutajalt täiendavat nõusolekut.
 
Isikuandmed
Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse portaali infosüsteemis isikuandmeid ainult portaali kasutaja loal ja ainult portaali ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega nõustub kasutaja portaali kasutustingimustega ja annab nõusoleku, et:
1)         tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse portaali infosüsteemis;
2)         tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse või portaali funktsionaalsuse tagamiseks.
 
Portaalis säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil.
 
Tehnilised andmed
Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:
1)         kasutaja IP aadress;
2)         kasutaja veebilehitseja identifikaator;
3)         portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL;
4)         portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus;
5)         autentimisviis (internetipank, ID-kaart, mobiil-ID);
6)         kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).
 
Autoriõigused
Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:
1)         lubatud on süvaviitamine kõigile portaali materjalidele ja teenustele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist;
2)         lubatud on portaali teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine portaali sisuhalduri ja autori poolt aktsepteeritud kontekstis.
 Loodud:    15.09.2007 03:17
Viimati muudetud:    28.12.2007 13:10