Hea riigiportaali külastaja!

Hooldustööde tõttu on neljapäeval, 21. märtsil kella 22.00–00.00 katkestusi riigiportaali töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Olete riigiportaalist välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulgege veebilehitseja kõik aknad!

Loodame, et portaal vastas teie ootustele ja andis teile vajalikku teavet. Tähelepanekuid ja/või ettepanekuid ootame e-posti aadressile: help@ria.ee.

Kas olete juba tutvunud oma andmetega menüüs Minu asjad?

Minu asjades näeb ülevaadet oma andmetest erinevatest registritest, näiteks ID-kaardi, passi ja juhiloa number ja kehtivus, elukoht, ravikindlustuskaardi kehtivus ja ettevõtete andmed.

Täname!
eesti.ee - Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!