Hea riigiportaali külastaja!

Tööinspektsiooni kliendiportaal eTI suleti 1. detsembril 2022. Toimingute tegemiseks saab edaspidi kasutada Tööinspektsiooni iseteenindust


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Avaldused

Elukohateate esitamine. Uued elukohaandmed saate esitada e-rahvastikuregistris. Elukohateate saab esitada iseenda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja samale aadressile elama asuvate teiste inimeste kohta. Teie poolt e-rahvastikuregistris esitatud elukohateate infot ja olekut saate näha samuti e-rahvastikuregistris.

Minu ruumi elanikud ja aadresside lõpetamine. E-rahvastikuregistri teenuses saab ruumi omanik näha isikuid, kelle elukoht on registreeritud temale kuuluvasse ruumi. Teenusega saab ruumi omanik esitada avalduse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete lõpetamiseks, kui isik omaniku ruumis reaalselt ei ela. 

Perekonnasündmuse tõendi tellimine. E-rahvastikuregistri teenuses saab tellida tõendeid Eestis toimunud perekonnasündmuste (sünd, abielu, lahutus ja nime muutmine) kohta. Välisriiki esitamiseks on tõendeid võimalik saada lisaks eesti keelele ka inglise, saksa ja prantsuse keeles, CIEC-vormil või koos mitmekeelse standardvormiga. Tõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Lapse sünni registreerimine. Oma vastsündinud lapse sünni saate registreerida e-rahvastikuregistris. Sünni registreerimise avalduse saavad esitada ka vanemad, kes ei ole abielus. Teenust saab kasutada, kui laps on sündinud Eesti sünnitushaiglas.

Päringud

Sugulussuhete päring võimaldab näha suhete andmeid laste, abikaasa ja vanematega. Rahvastikuregistrisse on suhted loodud perekonnaseisudokumentide alusel.

Enda andmete päring võimaldab näha enda aktuaalseid andmeid rahvastikuregistris. Samuti kuvatakse isikuga seotud kehtivate dokumentide loetelu.

Enda ja oma alaealiste laste andmete päring – vastavalt rahvastikuregistri seadusele on inimesel õigus saada teavet enda ja oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel. Kui seoseid ei ole, laste andmeid vanemale ei kuvata.

Nimede statistika päring
– päringuga saab esitada eesnime, perekonnanime või ees- ja perekonnanime päringu ning vastuseks saadakse vastavate nimede arv rahvastikuregistris.

Nime sobivus sünni registreerimiseks. E-rahvastikuregistri teenusega saate infot, kas valitud eesnimi vastab nimeseaduse nõuetele. Tulemuseks on jaatav või eitav vastus. Kui teil ei ole võimalik e-teenust kasutada, pöörduge nime sobivuse küsimiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Surmainfo küsimine. E-rahvastikuregistrist on võimalik pärida infot, kas inimene on surnud. Päringu tegemiseks on vaja teada inimese isikukoodi või nime (soovi korral ka sünniaega). Surmainfo (kuupäev) väljastatakse pärast 01.07.2010 surnud inimeste kohta.

Teavitused

Enda andmete muutmine rahvastikuregistris. Ise saate e-rahvastikuregistris esitada ja uuendada enda kohta järgmisi andmeid: ütluspõhised andmed (rahvus, emakeel, kõrgeim omandatud haridustase), lisa-aadress (kui elatakse paralleelselt mitmel aadressil), kontaktandmed (e-post ja telefon) ja välisriigi isikukood (kui on olemas). Esitatud andmed kantakse rahvastikuregistrisse automaatselt.