Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

E-valijakaart

Enne valimisi saadab riik hääleõigusega inimestele valijakaardi infoga, millal ja kus valida saab. Valijakaart saadetakse paberil inimese elukoha aadressile või elektrooniliselt e-postkasti. Viimast nimetataksegi e-valijakaardiks.

E-valijakaardi saamiseks peab teie @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Lisainfo @eesti.ee aadressi kasutamise ja teavitusteenuse kohta.

Aadressi saate suunata siin, nagu ka kontrollida oma ametliku e-posti suunamist või lisada aadresse.

  • E-valijakaarti ei ole vaja välja printida ega hääletamisel näidata. E-valijakaardiga ei kaasne kohustust elektrooniliselt valida, oma hääle võib anda ka valimisjaoskonnas.
  • Olles oma @eesti.ee aadressi kord suunanud, saate e-valijakaardi ka kõigil järgmistel valimistel.
  • Valijakaart saadetakse hiljemalt 20 päeva enne valimisi kõigile, kellel on hääleõigus ning kelle elukoha andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Siin saate kontrollida, kas teie elukohaandmed on õiged.
  • Kui valimistel toimub hääletamine ka välisriigis, saadetakse välisriigis elavale valijale valijakaart hiljemalt 60 päeva enne valimispäeva.
  • Kui te edaspidi peaksite oma @eesti.ee aadressi suunamisest loobuma, teile e-valijakaarte enam ei saadeta.